Dusičnan kreatínu - zvýši výkon počas tréningu ?

V súčasnej dobe sa pravidelne objavujú nové kreatínové varianty, medzi ktorými existujú priepastné rozdiely v ich kvalite a účinku počas tréningu. Dusičnan kreatínu je nepochybne v kategórii, ktorý by nám mal pomôcť zvýšiť výkon počas tréningu. V tomto článku sa Vám pokúsim objasniť prečo.

Kreatín

Už ste určite oboznámení s mnohými výhodami kreatínu, pretože jeho účinok v silovom tréningu je dobre známy a vedecky podložený. Medzi hlavné prínosy patrí zvýšená sila, rast svalov a výbušnosť. Mnoho vedeckých štúdií ukázalo, že príjem 5 gramov kreatínu významne zvyšuje svalový kreatín a obrat ATP v svalovej kontrakcii sa výrazne zlepšuje. Dôsledkom je zvýšená výbušnosť pri tvrdých tréningoch a tým aj zvýšený rast svalov.

 

Oxid dusnatý a cvičenie

Oxid dusnatý (NO) je kľúčový pre relaxáciu významný vazodilatačný činiteľ vďaka schopnosti relaxácie hladkej svaloviny ciev má v ľudskom organizme mnoho výhod. V spojení s výkonom je zvýšený prietok krvi obzvlášť prospešný, pretože zvyšuje prívod kyslíka. Až donedávna je známy iba jeden spôsob, prostredníctvom ktorého sa môže vytvárať NO- užívanie arginínu. Práve z tohto dôvodu sa arginín stal takým populárnym doplnkom a súčasťou mnohých produktov pred tréningom.

                                                        Nitrát

Až doteraz získal arginín celú pozornosť, pokiaľ ide o vazodilatáciu a svalové napumpovanie, avšak nedávne štúdie ukázali, že dusičnany môžu byť tiež konvertované na vytvorenie NO. Tak prečo by ste mali užívať práve dusičnany, ak môžete pokračovať s arginínom? Existujú dva významné rozdiely medzi arginínom a nitrátom pri tvorbe NO. Keď sa NO získava z arginínu, vyžadujú sa kyslík a enzým nazývaný NO-syntáza. Avšak v druhom mechanizme, kde dusičnan je východiskovým materiálom, nie je potrebný žiadny kyslík ani NO-syntáza. Pre vyšší výkon tak existuje cesta, ktorá je spojená s vykonávaním fyzickej aktivity, čo robí nitráty skvelým doplnkom k cvičeniu. Príjem dusičnanov v súvislosti s cvičením tiež ukázal aj niekoľko ďalších pozitívnych účinkov.

Efektívnejšia výroba energie

Štúdie o Tibeťanoch žijúcich v nadmorskej výške  4000m n.m.  ukázali, že majú výrazne nižšiu spotrebu kyslíka pri submaximálnej intenzite, zatiaľ čo ich maximálna pracovná intenzita je vyššia ako u ľudí, ktorí žijú v nižších nadmorských výškach. Môžu pracovať s vyššou intenzitou, ale s nižšou spotrebou kyslíka. Ukázalo sa tiež, že Tibeťania žijúci v spomínanej nadmorskej výške, majú viac ako desaťkrát vyššiu hladinu dusičnanov, ako ľudia žijúci pri mori. Môže byť dusík dôležitý pre túto účinnejšiu výrobu energie?

Boli tiež vykonané štúdie, ktoré ukázali, ako môže dusičnan ovplyvniť schopnosť zadržať dych. Skupina dobre vyškolených potápačov dostala potraviny bohaté na dusičnany v súvislosti s potápaním, zatiaľ čo iná skupina dostala placebo. Ukázalo sa, že skupina potápačov ktorí užili dusičnany, môže zadržať dych o 11% dlhšie ako zvyšok, a to je pravdepodobne spôsobené tým, že dusičnan pomáha predchádzať rovnomernému zvyšovaniu tlaku krvi počas potápania.

V skutočnosti sa ukázalo, že príjem dusičnanu spojený s cvičením znižuje spotrebu kreatínfosfátu, zatiaľ čo hladiny pH zostali nezmenené v porovnaní s placebovou skupinou. Dokonca aj celkové množstvo ATP spojené s cvičením sa ukázalo ako významne nižšie po príjme dusičnanov. V štúdiách užívanie doplnku dusičnanu viedol k záveru, že únava počas tréningu sa v 25% prípadoch oddialila. Nástup únavy sa zhodoval aj s hladinami nitrátu v krvi subjektov. V súhrne to znamená, čím je vyššia úroveň dusičnanu k dispozícii, tým dlhšie môžete trénovať. Je to pravdepodobne spôsobené účinnejším využitím ATP a kreatínfosfátu.

Dávkovanie

Dusičnany sa nachádzajú aj v listovej zelenine, ako je napr. špenát. Môžete tiež získať účinné dávky pomocou príjmu kreatín nitrátu. Potrebujete približne 2 gramy, aby ste dostali aktívnu dávku. Dusičnan dosahuje maximálne hladiny v krvi dve hodiny po požití, čo znamená, že by ste ho mali užívať dve hodiny pred začatím fyzickej aktivity.

To ste nevedeli

V ústach sa nitrát premení na dusitan, ktorý sa potom premení na NO. Štúdie preukázali, že príjem antibakteriálnej ústnej vody pred príjmom dusičnanov inhibuje zvýšenie hladín dusičnanov v krvi. Zvážte preto, aby sa zabránilo používaniu ústnej vody v spojení s príjmom dusičnanov.