Zdravie

Fyziologické mechanizmy súvisiace so stratou tuku sú veľmi zložité a dôležitú úlohu v nich hrajú najmä rodové rozdiely vo fyziológii, ako je napríklad rozloženie telesného tuku a hormonálne zloženie tela. Znamená to, že ženy a muži sa líšia s ohľadom na stratu tuku? Mali by sme teda pristupovať pri spaľovaní tukov podľa pohlavia, ak chceme aby boli výsledky čo najefektívnejšie ?