Spaľovanie tukov a rozdiely medzi pohlaviami

Fyziologické mechanizmy súvisiace so stratou tuku sú veľmi zložité a dôležitú úlohu v nich hrajú najmä rodové rozdiely vo fyziológii, ako je napríklad rozloženie telesného tuku a hormonálne zloženie tela. Znamená to, že ženy a muži sa líšia s ohľadom na stratu tuku? Mali by sme teda pristupovať pri spaľovaní tukov podľa pohlavia, ak chceme aby boli výsledky čo najefektívnejšie ?

V tomto článku nájdete odpovede na nasledujúce otázky:

     Aké sú faktory, ktoré riadia náš metabolizmus tukov?
     Prečo majú ženy tvar hrušky a muži tvar jablka?
     Aký je vplyv našich pohlavných hormónov na metabolizmus tukov?

Prečo sme iní?

Určite viete, že prebytok energie sa uloží ako tuk v tukových bunkách. Tuk je čiastočne uložený v okolí vnútorných orgánov, tiež známy ako viscerálny tuk a tuk uložený pod kožou, známy ako podkožný tuk. Množstvo tuku, ktorý sa uloží, závisí od rozdielu medzi interkaláciou (naviazanie) a rýchlosťou metabolizmu tukov. Tvorba tuku sa nazýva lipogenéza a uvoľňovanie mastných kyselín z tukových buniek lipolýza.


Uvoľňovanie mastných kyselín

Existujú rozdiely vo vzťahu k pohlaviu v týchto dvoch procesoch, ktoré vysvetľujú, prečo sa rozloženie tuku líši medzi mužmi a ženami. Hovorí sa, že ženy vyzerajú ako hrušky a muži ako jablká.
Uvoľňovanie mastných kyselín, je do značnej miery riadené hormónmi adrenalínom a noradrenalínom, vylučovaných pri strese a fyzickej aktivite. Bolo dokázané, že u žien adrenalín ovplyvňuje uvoľňovanie tuku z podkožného tuku okolo brucha vo väčšej miere ako u mužov. Je to hlavne preto, že muži majú v tejto oblasti viac alfa-2 receptorov, ktoré inhibujú uvoľňovanie tuku.

Ukladanie tuku
 

Rýchlosť ukladania tuku je do značnej miery riadená enzýmom s názvom lipoproteínová lipáza (LPL) a zvýšená aktivita tohto enzýmu, znamená zvýšené ukladanie množstva tuku. Bolo preukázané, že u žien aktivita LPL v tukovom tkanive bola okolo vnútorných orgánov nižšia ako u mužov. Po veľmi tučnom jedle bolo väčšie ukladanie podkožného tuku pozorované u žien, zatiaľ čo syntéza tuku u mužov bola predovšetkým v oblasti viscerálnej (vnutrobrušnej) oblasti. To znamená, že ženy sa môžu ľahšie zbaviť tuku okolo brucha a muži zasa tuku okolo vnútorných orgánov. Bohužiaľ pre mužov, je práve tuk v okolí vnútorných orgánov spojený s mnohými metabolickými ochoreniami, ako je cukrovka a kardiovaskulárne ochorenia. Je to preto, že tukové tkanivo má vlastnosti, ktoré zvyšuje zrážanie krvi, čo spôsobuje vylučovanie pro-zápalových látok.

Ženy, leptín a podkožný tuk

Jedna zo zložiek zodpovedná za stratu tuku, je hormón leptín. Tento hormón je vylučovaný z tukového tkaniva a jeho hlavnou funkciou je regulovať metabolizmus a zabrániť veľkým zmenám v hmotnosti. Sekrécia leptínu je totiž priamo úmerná množstvu tukového tkaniva a zvýšenie hladiny leptínu spôsobuje zvýšenie spaľovania tukov a zníženie hladu. To kompenzuje ďalšie priberanie na váhe.

Sekrécia leptínu je tiež ovplyvnená rozložením tuku v tele. Leptín je vylučovaný vo väčšom rozsahu z tuku okolo vnútorných orgánov, než z podkožného tuku. Hladina leptínu sa tiež mení počas menštruačného cyklu a je spojená s hladinou estrogénov. Štúdie na myšiach ukázali, že po podaní estrogénu bola zvýšená citlivosť na produkcie leptínu a teda syntéza podkožného tuku bola takto zvýšená.

U žien sa teda nachádza zvyčajne vyššia koncentrácia leptínu ako mužov a to v dôsledku väčšieho obsahu celkového tuku a vyššieho percenta podielu telesného tuku. Ukazuje sa, že leptín má u žien väčší vplyv na spaľovanie a hlad než u mužov, ktorí sú viac ovplyvnený hladinou inzulínu.


Estrogén a testosterón

Naše hormóny ovplyvňujú náš metabolizmus a distribúciu tukov vo veľmi veľkom rozsahu. Zrejmý rozdiel v rozložení tukov u pohlaví možno do značnej miery vysvetliť účinkami testosterónu a estrogénu. Jeden z príkladov je, že v podkožnom tuku sa nachádza viac estrogénových receptorov, zatiaľ čo tukové tkanivo obklopujúce vnútorné orgány majú viac androgénnych receptorov, ktoré sú aktivované testosterónom. Okrem toho bolo preukázané, že zníženie hladiny estrogénu, ku ktorému dochádza v priebehu menopauzy, je spojené so zvýšeným obsahom tuku okolo vnútorných orgánov. Pri aplikovaní estrogénu u samcov krýs bolo pozorované, že sa tuk obklopujúci vnútorné orgány znížil a podkožný tuk zvýšil. Estrogén teda vo veľkej miere prispieva k strate tuku a k menšiemu obsahu podkožného tuku v tele. Keď sa produkcia estrogénu počas menopauzy znižuje, tak sa podkožný tuk v tele žien začína viac a viac podobať rozloženiu podkožného tuku u muža. „Hruška sa stáva jablkom“.

Okrem priameho účinku na metabolizmus tukov, pôsobí estrogén tiež na receptory v mozgu, ktoré majú vplyv na úroveň aktivity. V štúdiách na myšiach a v pozorovaní u ľudí sa ukázalo, že dochádza k výraznému zníženiu spotreby energie a fyzickej aktivity, keď dôjde k poklesu hladiny estrogénu, ku ktorému dochádza počas menopauzy.

A čo účinok testosterónu? Testosterón stimuluje uvoľňovanie mastných kyselín z tukových buniek, čo je predpokladom pre to, aby boli spaľované. Okrem toho, testosterón prispieva k zníženiu ukladania v tom zmysle, že inhibuje enzým lipoproteín lipázu (LPL). Testosterón tiež ovplyvňuje metabolizmus tukov do značnej miery tým, že inhibuje tvorbu a rozvoj tukových buniek.

Stručne povedané, je zrejmé, že existujú významné rozdiely v metabolizme medzi pohlaviami. Predovšetkým naše pohlavné hormóny majú silný vplyv na náš metabolizmus a hormóny, čo spôsobuje rôzne fyziologické usporiadanie.


Záver:

Existujú rozdiely medzi pohlaviami v dôsledku distribúcie alfa-receptorov, ktoré inhibujú spaľovanie. U žien, sa alfa-receptory nachádzajú najmä v okolí zadku a stehnách, zatiaľ čo u mužov, hlavne v okolí brušnej oblasti.

Ženy majú vyššiu hladinu hormónu leptínu a to čiastočne kvôli väčšiemu podielu tuku v tele, ale aj vďaka vyššiemu podielu podkožného tuku. Inzulín a leptín ovplyvňujú mozog podobným spôsobom, t.j. potláčajú chuť do jedla. Ženy však ovplyvňuje vo väčšej miere leptín.
U žien estrogén prispieva k metabolizmu spojeného s ukladaním tuku.
Mužov zase ovplyvňuje viac inzulín ako leptín.
Testosterón pomáha mužom dosiahnuť vyššiu rýchlosť metabolizmu.
Vzhľadom k tomu, že ženy ovplyvňuje väčšie množstvo leptínu v porovnaní s inzulínom spôsobuje, že príjem sacharidov prináša nižší stupeň nasýtenia u žien v porovnaní s mužmi.